Krusza Zamkowa 4, 88-101 Inowrocław

Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak wycenia się wartość złomu?

Ponowne wykorzystanie materiałów w ramach recyklingu jest najlepszym sposobem na zredukowanie ilości powstających odpadów, a także przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego, ponieważ oznacza mniejsze nakłady na pozyskanie potrzebnych surowców, zmniejszając ich koszt. Rozbudowany system odzysku funkcjonuje już od dawna, jeżeli chodzi o zagospodarowywanie metali żelaznych i nieżelaznych, które mogą być przekazane do skupu złomu. W Aleksandrowie Kujawskim działalnością w tym obszarze zajmuje się firma Gomb-Złom. Przekonajmy się, na jakie grupy dzieli się złom i na jakiej podstawie się je wycenia.

Na jakiej podstawie określa się wartość metali?

Przekazywanie metali na złom pozwala na ich ponowny przetop. By obniżyć koszty tego procesu, materiał musi być jednak wcześniej podzielny na grupy obejmujące elementy możliwie jednolite pod względem składu chemicznego. Podstawowym podziałem jest rozróżnienie na złom metali żelaznych, w których znajdują się żeliwa, staliwa oraz poszczególne gatunki stali i metale nieżelazne, będące stopami miedzi jak rozmaite typy brązów i mosiądzów, a także aluminium. Odzyskiwane są także takie metale jak m.in. ołów, magnez czy nikiel. Wyróżnienie poszczególnych grup pozwala na wycenę złomu na podstawie zawartości danego metalu i jego masy. Płacona cena jest uzależniona od kursów metali ustalanych na giełdach towarowych.

Co wpływa na cenę złomu?

Na cenę złomu wpływa jednorodność dostarczonych elementów i stopień ich zanieczyszczenia. Największe kwoty można uzyskać za odpady poprodukcyjne – resztki blach prętów, kształtowników i czystych wiórów. Niższe ceny oferuje się za złom z demontażu maszyn, urządzeń i konstrukcji, najtańszy będzie złom zanieczyszczony. W przypadku złomu wsadowego, tj. nadającego się do bezpośredniego przetopu stosuje się kategorie od W1 do W17 określające postać, wymiary i zanieczyszczenie złomu. Dla złomu niewsadowego będą to kategorie od N1 do N10, będącej tzw. niesortem.